پارکینگ

پارکینگ هتل با ترکیبی از پارکینگ های روباز و طبقاتی با گنجایش بیش از چهارصد اتومبیل، می تواند میهمانی ها و مراسم مختلف را پشتیبانی کند و میهمان را از وفور فضای پارک مطمئن سازد.پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه روبروی هتل و فضای دور تا دور ازشرق تا جنوب هتل فضای پارکینگ گسترده شده است.

پارکینگ

  • ظرفیت 400 خودرو
  • 5 طبقه پارکینگ سرپوشیده
  • رایگان

پارکینگ هتل

پارکینگ هتل با ترکیبی از پارکینگ های روباز و طبقاتی با گنجایش بیش از چهارصد اتومبیل، می تواند میهمانی ها و مراسم مختلف را پشتیبانی کند و میهمان را از وفور فضای پارک مطمئن سازد.پارکینگ طبقاتی در 5 طبقه روبروی هتل و فضای دور تا دور ازشرق تا جنوب هتل فضای پارکینگ گسترده شده است.

زمان فعالیت

تمام وقت