کافی هاوس آسمان

روبروی سالن الماس فضایی چهارگوش تعبیه شده که 30 نفر گنجایش دارد و سقف شیشه ایش آسمان را به میهمانانش هدیه می کند. گلهای تزئینی زیبا از همه طرف آنرا احاطه کرده اند و نشیمن هایی از بافه های چوبی با روکش مبلی بنفش رنگ کافی هاوس را آراسته است که میتواند مکانی دلپذیر برای صرف نوشیدنی و صحبت باشد.

کافی هاوس آسمان