هتل پارسيان آزادي تهران


"مزایده عمومی برون سپاری مجموعه کلوپ ورزشی- نوبت اول"

برای دانلود فرم شرایط مزایده، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

دانلود فرم شرایط مزایده برون سپاری کلوپ ورزشی